Discsport i Skolen
Discsport i Skolen
Intro:
Introduksjon

Aktiviteter:
Høst/Vår
Vinter

Ultimate regler:
10 enkle regler
Spillets gang
Offisielle regler

Diverse:
Kast og mottak
Forehand - Video
Forsvar & Angrep
Markering av banen

Skills & Drills:
(avansert)
Ultimate Simulator
Spastic Plastic Drills

Markering av ultimatebane

Ultimate baner

Istedenfor 100m × 37m kan man spille på mindre baner, f.eks. 75m × 30m (med 15m dype målsoner) eller 50m × 25m (med 8m dype målsoner), osv.

Ultimate bane

- Bruk tilsammen 10-12 markører for å markere mållinjene.
- Det er ikke nødvendig å markere den bakerste linjen for hver målsone.
- Hvis nødvendig, kan en eller begge sidelinjene markeres med markører.
Utskrift vennlig
Intro:
Introduksjon

Aktiviteter:
Høst/Vår
Vinter

Ultimate regler:
10 enkle regler
Spillets gang
Offisielle regler

Diverse:
Kast og mottak
Forehand - Video
Forsvar & Angrep
Markering av banen

Skills & Drills:
(avansert)
 
Spastic Plastic Drills

DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com